Velkommen til Naturdatabanken
Kunnskapsbanken for naturmangfold

 

 

Naturdatabanken forvaltes av Norske Naturveiledere og inneholder en kombinasjon av biologiske observasjonsdata, fotoarkiv og bibliotek.

Hovedbasen er BatBase og består av over 10.000 observasjoner av flaggermus i Skandinavia. Arkivet inneholder også et omfattende lydarkiv.

Fotoarkivet består av en samling med fotografier som er fotografert som fag-tematiske illustrasjoner, innenfor fagene naturforvaltning, naturgeografi, landskap, vegetasjonslære og zoologi.

Biblioteket er registrert i den nordiske databasen BIBLIOTEK som et fagbibliotek med særlige samlinger innenfor fagene amfibier og flaggermus, der begge tema også er knyttet opp mot en egenprodusert bibliografi på disse to temaene. Et omfattende materiale finnes også innenfor faget pattedyr, særlig norsk grå litteratur.

 

 

Web-sidene er under utforming !